bilgi@yeniokul.k12.tr

YeniOkul farklılaştırılmış öğretim ve dinamik öğrenme toplulukları aracılığıyla öğrencilerin etkileşim kurmalarını sağlar. İngilizce müfredat ve planlamamız, öğrencilerin sözlü ve yazılı dilde etkili ve yaratıcı iletişim kurmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri geliştirmelerine ve onları yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya teşvik eder. Öğrenci merkezli sınıflarımızda, öğrencilerimizin kendilerini eleştirel iletişimciler olarak görmelerine rehberlik ediyor ve aktif katılımcı olabilmeleri için seslerini bulmalarına destek oluyoruz.  

YeniOkul’da amacımız:

 • Günlük ve devam eden öğrenci merkezli, çocukların aktif öğrenen oldukları derslerle bağlantılı ve yaratıcı zihinleri ortaya koymaları

 • Çocukların güvenli, kucak açan ve herkesi kapsayan bir çevrede keşfedip öğrenirken çocukları desteklemek,

 • Çocuklara çeşitli araçlarla, bilinen kalıpların dışında bir öğrenme ortamı yaratmak,

 • Çocukların birbirinden öğrendiği ve birbirine ilham verdiği işbirlikçi bir öğrenme ortamı yaratmak,

 • Dinamik ve kapsayıcı bir ortamda her çocuğun kendi potansiyeline ulaşmasını sağlayan kapsamlı ve dengeli bir eğitim ortamı oluşturulmaktır.


Bunu başarmak için, Temel Değerlere sağlam bir dayanak inşaa etmeyi amaçlıyoruz. Bu Temel Değerler:

 • Cesaret: Pozitif olma değerine büyük bir katkı sağlarken çocuklara yarattıkları ve hissettiklerini ifade etme özgüveni ve özgürlüğünü veren bir değerdir

 • Empati: Çocukların günümüz ve gelecekteki zorlukları ele alma biçimlerine gerçek bir hoşgörülülük payı hissetme ve bırakmalarını sağlayan bir değerdir.

 • Nezaket: İşbirliği yapmanın günümüz dünyasında her geçen gün daha önemli olduğu şartlarda başkaları ile birlikte çalışma ve etkileşimde olma becerisidir.

 • Sorumluluk: Çocuklar genellikle farkında olduğumuzdan çok daha fazlasını yapmaya muktedirdir, onlara verilen sorumluluklar ile gelişip kendi potansiyellerini ortaya koyabilirler.

 • Dürüstlük: Söz verme ve verilen sözlerin tutulması için öğrenilmesi gereken ilk adım ve doğruluk için en temel katkı değerdir.

İngilizce Bölümü olarak sahip olduğumuz araçları gerekli dil becerilerini desteklemek ve güçlendirmek için kullanacağız. Ortaokul seviyesinde amacımız aşağıda verilen becerileri oluşturmaktır.

 • Dinleme Becerileri: Günlük konuşma dilindeki İngilizce’yi normal bir hızla konuşulurken anlayabilecekleri hale gelirler

 • Konuşma Becerileri: İngilizce kelimelere hakim olmak ve kelimelerin doğru tonlama ve telaffuzunu uygulayabilirler

 • Okuma Becerileri: Hikaye, açıklayıcı ve betimleyici okuma materyallerini, geliştirdikleri anlama becerileri sayesinde daha kolay ele alırlar

 • Yazma Becerileri: Öğrencilerin kişisel deneyimleri, ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini İngilizce yazarak doğru şekilde ifade edebilirler

 • Genel Beceriler: Dil öğrenimi için bir ilgi geliştirme ve bu ilgiyi daha ileriye taşıma isteği edinirler

İlkokul seviyesinde amacımız aşağıda verilen becerileri oluşturmaktır.

 • Dinleme Becerileri: Öğrenciler işbirlikçi karşılıklı konuşmalarda dikkatini toplamayı, aktif katılımı, konuyu sürdürmeyi ve yorumda bulunup yapılan yorumlara cevap vermeyi öğrenirler.

 • Konuşma Becerileri: Öğrenciler karşılıklı konuşmaları başlatacaklar, başkalarını başlattığı deneyimler ve etkinliklerle ilgili konuşmalara katılırlar.

 • Okuma Becerileri: Öğrenciler önce basit ve teknik terimler içermeyen İngilizce’yi anlayabilmeli sonra İngilizce edebi metinleri okuyup anlama aşamasına gelirler.

 • Yazma Becerileri: Düşüncelerini net bir biçimde ifade etmek için uygun kelimeleri bir araya getirmeyi öğrenirler.

 • Genel Beceriler: Öğrenciler dil öğrenimine karşı bir sevgi oluşturup bu sevgiyi büyütürler.


Hazırlık sınıfları seviyesinde amacımız aşağıda verilen becerileri oluşturmaktır.

 • Dinleme Becerileri: Öğrenciler ifadeleri, soruları, yorumları ve yönergeleri anlayabilirler. Sözel olarak verilen yönlendirmeleri takip edebilirler.

 • Konuşma Becerileri: Öğrenciler kendilerini basit cümlelerle ifade edebilecek, basit kalıplarla sorular sorabilirler.

 • Okuma Becerileri: Birlikte okuduğumuz hikayelerdeki genel kapsamı ve altta yatan anlamları çerçeve içinde anlayabilirler.

 • Yazma Becerileri: Öğrenciler harfleri kopyalama, tahtadaki kelimeleri yazma ve rakamları kendi başlarına yazabilirler.

YeniOkul engages students through differentiated teaching and dynamic learning communities. Our English curriculum, helps children develop the skills and knowledge that will enable them to communicate effectively and creatively through spoken and written language and equip them with the skills to become lifelong learners. In our student centered classrooms, we guide our students to view themselves as critical communicators and help them develop their voice so they can become active participants.

At Yeni Okul, our Purpose is to:

 • Encourage engaged and creative minds through ongoing and daily student-centered active-learning lessons.

 • Support children as they discover and explore in a safe, welcoming and inclusive environment

 • Create an out-of-the-box learning environment where children can learn through different types of mediums.

 • Create a collaborative learning environment where students learn from and inspire one another.

 • Deliver a broad and balanced education, which enables the individual child to develop to his or her maximum potential, in a dynamic and caring environment.

To achieve this, we aim to build on a strong foundation of Core Values:

 • Courage: It is a tremendous contributor to another value, positivity and can give the kids the confidence and freedom to express what they create and feel.

 • Empathy: The ability to show and feel true tolarence is how the kids will tackle the challenges of today and tomorrow.

 • Kindness: With collaboration being more and more crucial to success in today's world, the ability to work and interact with others is more important than ever.

 • Responsibility: Children are capable of much more than we often realize, and can grow and shine from being given responsibility and being held accountable.

 • Honesty: It is part of the makeup of anyone with integrity and is the beginning of the ability to make and keep commitments.

As a department, we will utilize our tools to fortify and strengthen the language skills needed. For Middle School, our Objectives are to build:

 • Listening Skills: To enable students to understand ordinary daily English speech spoken at a normal speed.

 • Speaking Skill: Students will have a command over English vocabulary and a sense of correct intonation and pronunciation.

 • Reading Skill: Students will be able to continue to develop a range of comprehension strategies to deal with narrative, expository and representation alreading material

 • Writing Skill: Students should be able to write on matters of their personal experiences, interest and needs correctly in simple English.

 • General Skill: To generate in the students a love for the language and a desire to cultivate it further.

For Primary School, our Objectives are to build:

 • Listening Skills: Students will learn to maintain attention and participate actively in collaborative conversations, staying on topic and initiating and responding to comments

 • Speaking Skill: Students will initiate conversations and respond to the initiatives of others in talking about experiences and activities

 • Reading Skill: Students should be able to understand simple and non-technical English first, then they are likely to appreciate literary English.

 • Writing Skill: Students will learn to incorporate appropriate vocabulary to express ideas precisely.

 • General Skill: To generate in the students a love for the language and a desire to cultivate it further.


For Preschool, our Objectives are to build:

 • Listening Skills: Students will be able to understand statements, questions, instructions and commands. They will also be able to follow the directions given orally.

 • Speaking Skill: Students will be able to express themselves and ask questions in simple sentences.

 • Reading Skill: Students will be able to understand the total content and underlying meaning in the context from stories that we read together.

 • Writing Skill: Students will be able to copy the letters, words written on the board and will be able to write the numbers on their own.

Aramıza Katılmak ve Detaylı
Bilgi Almak İçin

Kayıt Ol